Zandstorm Creatief Atelier - Logo
Zandstorm Creatief Atelier - Logo

Disclaimer en algemene voorwaarden

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.zandstorm.com
Elke bezoeker van onze website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zandstorm (BVBA).
De teksten en afbeeldingen op onze website worden door het auteursrecht beschermd. Ze mogen onder geen enkel beding gereproduceerd worden en dienen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.
Wenst u toch gebruik te maken van informatie en gegevens buiten de private sfeer, gelieve dan de regels te respecteren zoals vermeld in onze TOS (Terms of Service).

Links naar websites beheerd door derden

Onze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht.
Zandstorm controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zandstorm en de uitbaters van deze websites op een of andere manier samenwerken, noch dat Zandstorm de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Meldingen en aanpassingen

Zandstorm behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit bericht te wijzigen.
De informatie op onze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zandstorm streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.
Indien de informatie op de websites toch onvolledig zou zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zandstorm hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.