Zandstorm Creatief Atelier - Logo
Zandstorm Creatief Atelier - Logo

Terms of service (TOS)

Hartelijk dank om deze "Terms of Service" te raadplegen. Indien U van plan bent om content van deze site op een andere dan private wijze te gebruiken, dan vragen we u beleefd om volgende "recht-voor-de-raap"se tekst aandachtig te lezen.

Deze site is het resultaat van ontelbare uren werk en research: elk artikel, foto, tekening, programmatiecode of animatie draagt dan ook het copyright Zandstorm BVBA, te tellen vanaf de dag van publicatie. In het geval van third party artikels, foto's, video's, animaties, widgets, enz, of links naar elders gehoste objecten, blijven de auteursrechten voorbehouden aan de oorspronkelijke auteurs.

Indien U wilt linken naar de site in zijn geheel, specifieke artikels of foto's dan hebben wij daar geen enkel bezwaar tegen. Integendeel, we vinden het zelfs héél cool! Het is tevens toegestaan om samenvattingen van artikels/foto collages te maken, maar apprecieren het dan wel dat U de nodige bronvermeldingen aanbrengt.

Het is echter ten strengste verboden om teksten, foto's, objecten in de ruimste zin van het woord, code, van deze site integraal te copieren, zonder voorafgaande toestemming van Zandstorm BVBA. Doet u dit wel, dan maakt u zich schuldig aan de schending van het intellectuele eigendom; een ernstige overtreding waar niet licht over gegaan wordt in geval van een proces.

Een woord van waarschuwing aan de eigenaars van geautomatiseerde scraping programma's die integraal content van sites schaamteloos overnemen op hun blog of site: deze site vormt het inkomen van een bedrijf; indien u onze inkomsten zou schenden dan gaan wij als bedrijf er voluit tegenaan om onze inkomstenderving op u te verhalen. De wet op de auteursrechten, los van de juridische consequenties, laat toe dat bij flagrante inbreuk wij de sluiting van uw blog/website onmiddellijk kunnen eisen van een ISP (zij zijn verplicht deze actie te ondernemen, om achteraf niet mee beschuldigd te worden van schending van het auteursrecht). Een actie waar wij in een normale situatie geen voorstander van zijn, maar waar we wel zullen in volharden indien zou blijken dat de overtredende site van het type MFA is (Made for Adsense).